MENÜ

 

 

Hirosimai napló

 

A hátsó ajtón mentem be a házba. A fiam nem volt ott. A házunk valósággal ingott. A fogadószoba padlóját üvegszilánkok borították. Egy komor érzés azt diktálta, hogy a fiam súlyosan megsérült.
Dél volt. "Anya" - hallottam egy gyenge, kétségbeesett hangot az ajtó mögül. Kisiettem és a látvány, ami elém tárult, megrendített. Naokin csak az alsónadrágja maradt. Vér folyt a vállán, és a hátán, a haja eltűnt, az arcbőre teljesen leégett. Naoki úgy elváltozott, hogy csak a jól ápolt fogsoráról ismertem rá. Az izgalomtól alig tudtam megszólalni. "Naoki, te vagy?" - ez volt minden, amit mondtam. Naoki testéről mindenütt levált a bőr, annyira, hogy nem tudtam, hol fogjam meg.
Besegítettem a konyhába, és leültettem a padlóra. "Vizet, vizet!" - könyörgött. Rohantam a csaphoz, de nem jött belőle víz. Eszembe jutott, hogy van hideg teám, abból adtam neki. Arról panaszkodott, hogy fázik. Nem tudtam, mit tegyek. Közben egy, a szomszédban lakó katonatiszt jött néhány emberével. Azonnal intézkedett, hogy egy takarót tegyenek egy kocsira, és a fiamat egy elsősegélynyújtó-helyre vigyék. A katonaorvos rövid ideig vizsgálta Naokit, majd felszólított, adjak enni a fiúnak, amit kíván. Az égési sebek súlyosabbak voltak, mint gondolták, küszöbön állt a halál. Elkészültem a legrosszabbra. Naoki valamit enni akart. Egy közeli kertből paradicsomot hoztam és odaadtam neki. Amint beleharapott, szájából ömleni kezdett a vér. A vér vörössége vörösebb volt, mint a paradicsomé - ma is szemem előtt van. Megfogta a kezem és nehéz lélegzettel ezt suttogta: "Anyám, ne sírj! Élj a többiekért..." Szavait nem tudta befejezni.
A fiam olyan bátran halt meg, hogy nem tudtam sírni. Kaptam egy gyékényt, amibe betakartam. Egy kocsin hazavittem. Az üvegcserepekkel borított padlón helyet készítettem neki és arra fektettem.
Nem sokkal később három fiatal rontott be, Naoki osztálytársai. Egyikük, Fukuhara, az izgalomtól remegve kérdezte: "Hol van Naoki?" Amikor meglátták őt holtan feküdni, a földre vetették magukat és kiáltoztak: "Miért kellett meghalnod?" "Miért?" "Meg foglak bosszulni, megteszem!" Én könnytelenül, némán néztem őket. Amikor elkísértem őket a megállóig, útközben még mindig az égési sebektől eltorzult emberekkel találkoztam. Nem tudtam elviselni a tekintetüket, visszamentem, összeszedtem a fiam alsóneműit és szézosztottam az arra haladók, köztük a meztelenül járó fiatal lányok között. Naoki is bizonyára így akarta volna.
Ezen az éjszakán virrasztottam a halott mellett, néhány szomszédom is ott volt velem. Nem égettünk tömjént, mert féltünk, hogy az ellenséges repülőgépek észreveszik a fényt. Másnap reggel oly egyedül és levertnek éreztem magam, hogy nem tudtam, mit tegyek. Így maradtam augusztus 8-án délig a fiam holtteste mellett. A hivatalos halottszemle után előkészültünk a halottégetésre. Volt egy koporsónk és néhány bambuszrudunk. Akik Hirosima akkori pokoli állapotát ismerték, csodálkoztak, hogy jutottam koporsóhoz. A Mitsubishi-gyár egyik asztalosa készítette kedves barátjának, Naokinak. A férjem vállalatától is jöttek néhányan. Egy dombról hoztak bambuszt és készítettek belőlük hordágyat. A baráti asztalos hazavitt, mielőtt a tüzet meggyújtották volna, hogy ne kelljen elszenvednem a fiam elégetését.
Másnap eljött a férjem egyik kolléganője és együtt mentünk el a fiam hamvait összegyűjteni. Az asztalos ciprusfából készített urnát, abba raktuk a hamut. Visszatartottam a könnyeimet. Amikor azonban a japán hagyományok szerint az urnát fehér lepellel borítottam be, kitörtek a könnyeim. Nem tudom, meddig sírtam...
Tovább éltem a félig lerombolt házban. Esőben esernyővel védekeztem. És a házban ott voltak a halott fiam hamvai. Sokszor gondoltam öngyilkosságra. Volt egy üveg altatóm, már majdnem bevettem, és akkor a leányomra, Taeko-ra gondoltam, aki távol van a háztól, és nincs kitéve a háborús veszélyeknek. Vele is törődnöm kell. Lázas voltam, de anyai erőm visszatért. Taeko-ért életben kell maradnom...

Naoki iskolája Nakahiromachi-ban, 1,4 kilométerre volt a robbanás középpontjától, a mi kis házunk 2,5 kilométerre. Halálosan sebesült fiam tehát több mint egy kilométert rohant a lángtengeren keresztül.
"A hirosimai atombomba pusztításáról szóló jelentés IV. kötetének 390. oldalán ez olvasható: "A gimnázium első- és másodosztályú tanulóinak augusztus 6-án tanítási napjuk volt. A diákok reggel, az iskolaudvaron gyülekeztek, a tanárok a tanári szobában. A bomba légnyomása azonnal megölt néhány tanárt és tanulót, a többiek, akiknek sikerült magukat a romok alól kiszabadítani, annyira megsérültek, hogy képtelenek voltak gondolkodni arról, hol találnak menekvést.
Egy alkalmazott, akinek sikerült kiásnia magát a romok alól, jelentette, hogy már csak kevés fiú van az iskolaudvaron. Egyesek olyan súlyosan megsérültek, hogy képtelenek voltak, akárcsak egy lépést is tenni. Haldokoltak. Mindent megtett a túlélők megmentésére, akit csak tudott, a folyóparton épített szükségmentőhelyre vitt. Késő délután jöttek a tanulók hozzátartozói. A szerencsések megtalálták gyermeküket és hazavitték. A többiekkel a Vöröskereszt segítségével Kabe-Cho és Asa-Gun kórházába szállították. A tanulók többségének azonban, akik az iskolaudvaron voltak, súlyos égési sebeik ellenére sikerült hazakerülni. Egy közülük (Mikami), akinek arca az égéstől felismerhetetlenül elváltozott, Koi lakásukra érve, halála előtt elmesélte anyjának a történteket. Minden diáknak, aki nem viselt sapkát leégett a haja, az ingük rongyokban lógott. Kezük-lábuk megdagadt. Minden túlélőről gondoskodtak. De égéseik és daganataik szinte felismerhetetlenné tették őket. Szörnyű kép volt, amelyhez a sebesültek nyögése és vízért való kiáltozása járult..."
Ősszel, amikor a város külterületén egy épen maradt épületben ismét megnyílt az iskola, gyászünnepséget tartottak a halott diákok emlékére. Az igazgató sírva kért bocsánatot, mert nem tudta megvédeni a bombáktól diákjait. Néhány szülő ismeretlen áldozatok hamvait vitte haza. Az én Naoki-m legalább a karjaim között halt meg...
Ha nem ölik meg, jó orvos lett volna belőle. Amikor beteg voltam, azzal biztatott, hogy orvos lesz, hogy engem gyógyíthasson. Lehet persze, hogy ezek csak egy anya túlzásai.
Családi orvosunk annyira szerette a fiamat, hogy többször így biztatott: ha a férjemmel a fronton a legrosszabb történik, ő fogja segíteni Naoki-t, hogy jó orvos legyen belőle. Az atombomba nemcsak az én fiam életét oltotta ki: Doktor Junzo Ito is meghalt, egész családjával együtt.
Naoki tudta, hogy az apja a fronton van, és ő az egyetlen fiú a családban. Sokszor elmondta, hogy ha az édesapja elesne is a háborúban, ne essek kétségbe. Ő mellettem lesz.
A fiam nincs többé, a férjem sincs, csak ketten maradtunk életben: Taeko, a lányom és én...

/számomra ismeretlen szerzőtől/

 

 

Hihetetlen, de igaz tények!

 

- Egy csótány 9 napig képes fej nélkül élni, mielott éhenhal.
- Az elefánt az egyetlen állat, aki nem tud ugrani.
- A macskák vizelete foszforeszkál a sötétben.
- A strucc szemgolyója nagyobb mint az agya.
- A jegesmedvék balkezesek.
- A nők kétszer annyit pislognak, mint a férfiak.
- A nulla az egyetlen szám, ami nem írható le római számokkal.
- A pszichiáterek majdnem felét megtámadja valamelyik páciense.
- A testen belül a fájdalom kb. 110 m/s sebességgel terjed.
- A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte.
- A Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma is élo rokona: a csirke.
- Albert Einstein 6 éves korában kezdett beszélni.
- A világtörténelem leghosszabb műsormegszakítását a BBC követte el. Egy Miki egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a hírrel, hogy kitört a második világháború. 6 év múlva aztán akkurátusan folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, pontosan attól a ponttól, ahol abbahagyták.

- Guamban külön foglalkozás létezik arra, hogy férfiak állandóan utazgatnak országszerte és elveszik a fiatal szüzességek ártatlanságát, akik fizetnek nekik az első alkalom kiváltságos jogáért. Az ok: a guami törvények határozottan tiltják a házasságot a szüzeknek.

- 4000 évvel ezelött Babilonban bevett szokás volt, hogy az eskűvő után a menyasszony apja újdonsült vejét egy hónapig itatta. Az ital mézből készült sör volt, innen származik a magyar "mézeshetek" illetve az angol "honeymoon" kifejezés.

- 1943.02.20-án Dionisio Pulido mexikói farmer kukoricaföldjének végében vulkánkitörés indult meg. 1 év alatt 336 méter magasra nott a Paricutín névre keresztelt tuzhányó.

- A feleségcipelő bajnokságot évente megrendezik a Finnországi Sonkajarviban egy 235 méter hosszú akadálypályán. Az eddigi rekord 1 perc 6,2 másodperc.

- Afrikában körülbelül:  22 500 000 HIV-pozitív ember él.
- A nős amerikai férfiak évente 3 milliárd dollárt költenek gumi óvszerre.
- Az Egyesült Államokban évente 1 milliárd dollárt költenek az impotencia gyógyítására.


- A Fiji-szigetek egyik tartományában mindössze 1 tévécsatorna fogható.
Amióta fogható ez a csatorna, ebben a tartományban 300 fiatal lány betegedett meg bulimiában.

- Nem tudod megnyalni a saját könyöködet
- Az emberek 95%-a megpróbálja megnyalni a könyökét, miután ezt elolvasta!

A sakkban használt "Sakk-matt" kifejezés alapja a perzsa "Shah Mat", aminek jelentése: "a király halott".

patkányok hosszabb ideig bírják víz nélkül, mint a tevék.

A pókháló egy hihetetlenül erős anyag: a vastagságához viszonyítva jóval erősebb, mint az acél. Szakértők szerint egy ceruzavastagságú pókháló kötél meg tudna állítani egy Boeing 747 óriásgépet repülés közben.

A Pentagon híres ötszögletű épületében kétszer annyi mellékhelyiség van, mint amennyit a dolgozói létszám indokolna. Ennek oka az, hogy a 40-es években, amikor épült, még érvényben volt egy virginiai törvény, amely szerint külön WC-t kellett építeni a fekete és a fehér alkalmazottaknak.

A számítástechnikai szlengben a hibák jelölésére használt "bug" (bogár) szó eredete 1945-re nyúlik vissza. A Harvard egyetemen található számítógép meghibásodott, és a hibakeresés során egy női dolgozó egy molylepkét talált az áramkörök között, amit aztán eltávolított. Azóta, ha vacakol egy számítógép, azt mondják, hogy bogár (bug) van benne.

A testen belül a fájdalom kb. 110 m/s sebességgel terjed.

A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte.

A Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.

A világ ivóvízkészletének egyharmada Kanadában található.

A világ legnagyobb munkáltatója az indiai vasúttársaság, több, mint egymillió alkalmazottal.

A világtörténelem leghosszabb műsormegszakítását a BBC követte el. Egy Miki egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a hírrel, hogy kitört a második világháború. 6 év múlva aztán akkurátusan folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, pontosan attól a ponttól, ahol abbahagyták.

A víziló bőre közel 6,5 centiméter vastag, így a legtöbb fegyver lőszere ellen védelmet nyújt. Az állat 3 méternél nagyobbra és 4 tonnára is megnőhet, mégis gyorsabban tud futni, mint egy ember!

Albert Einstein 6 éves korában kezdett beszélni.

Az "&" írásjel egy időben az angol ABC része volt.

Az amerikai űrhajósoknál követelmény a 180 centiméternél kisebb testmagasság.

Az Apollo 11 landolásakor már csak 20 másodpercre elegendő üzemanyaggal rendelkezett.

Az eddigi leghosszabb, emberi testben talált bélféreg 33 méter hosszú volt.

Az első autós kiadó ablakkal rendelkező étterem egy McDonalds volt, az Arizona államban található Sierra Vista-ban. Az étterem azért csinált ilyen kiadó ablakot, hogy a közeli katonai támaszponton állomásozó katonákat is el tudják látni élelemmel, akiknek egyenruhában tilos volt bármilyen boltba belépniük.

Az első e-mailt 1972-ben továbbították az Interneten keresztül.

Az ember által valaha generált legnagyobb hőmérséklet 70 millió fok volt, amit 1978-ban a Princeton Egyetemen állítottak elő.

Az emberi hajszál 3 kg-ot bír el.

Az ollót Leonardo da Vinci találta fel.

Az ostorcsattanás igazából egy miniatűr hangrobbanás: a bojt átlépi a hangsebességet.

Az USA államok közötti autópályáit úgy építették, hogy minden 5 mérföld útból legalább 1 mérföld egyenes legyen. Ezek az egyenes útszakaszok repülőgép leszállópályaként használhatók háború vagy egyéb vészhelyzet esetén.

Csak két állat van, amely a fejének elfordítása nélkül is látja a háta mögötti területet: a nyúl és a papagáj.

Egy 1991-es Gallup felmérés azt az eredményt hozta, hogy az amerikaiak 49 százaléka nem tudta, hogy a fehér kenyér búzából készül.

Egy ember hamarabb elpusztul a teljes alváshiánytól, mint az éhségtől. 10 alvás nélküli nap már elég a halálhoz, míg éhezni több hétig is képes egy egészséges személy.

Egy tehenet be lehet rúgatni, ha almával eteted.

Egyes számítások szerint az emberi agy tárolókapacitása 1 trillió bit, vagy 1164153 gigabyte.

Görögország nemzeti himnusza 158 versszakból áll. Senki nincs az országban, aki kívülről tudná az összest.

Ha egy ember meghal, a hallását veszti el utoljára. Az első érzékszerv, ami felmondja a szolgálatot, a látás, ezt követi az ízlelés, a szaglás és az érintés.

Hitler és Napóleon is csak egy herével rendelkezett.

Kanada az egyetlen olyan olimpiát rendező ország, aki nem nyert aranyérmet a saját olimpiáján.

Leonardo da Vinci képes volt egyik kezével írni, a másik kezével pedig rajzolni egyszerre.

Limában (Peru) szobrot állítottak Micimackónak.

Pablo Picasso halva született, a bába ott is hagyta az asztalon. Picasso nagybátyja hozta vissza a kicsit az életbe, egy slukk szivarfüst segítségével.

Régen a távíró-berendezések tesztelésére a "quick brown fox jumps over the lazy dog" mondatot használták, mivel ez tartalmazza az angol ABC összes betűjét.

Tüsszentés közben az ember szíve egy millisecundum időre megáll.

 

Menü

Hírek

  • Fontos közlemény!
    2011-04-05 15:47:25

    Figyelem!!!Az itt leírtakkal teljesen egyetértek, ezért közzéteszem! Olvassátok el, adjátok át a honlap címét mások is tudjanak róla!! Ha Te is egyet értessz, megteszed és tovább adod! Köszönöm! A HÍR: Bükkszentkeresztről Gyuri bácsi a füves ember és Dr. Dávid Tamás professzor, a Magyarok Házából ill. Lébényből üzeni tisztelettel: Emberek! Ébresztő!! Gyógyítható a rák!!! Mindig is gyógyítható volt! Az immunrendszer gyors tuningolásával, - macskakarom és más gyógynövényekkel, - vitaminokkal, vörös szőlő maggal, más antioxidánsokkal, kezdeti stádiumban tökéletesen GYÓGYÍTHATÓ A RÁK! Megelőzésre, az immunrendszer erősítésére törekedjetek!!! - Első legyen a méregtelenítés, béltisztítás, és a savtalanítás!!! Néhány tipp: - Jól felszívódó cink, kalcium, szelén, fagyöngy, vérehulló fecskefű+körömvirág, gyermekláncfű, tengeri algák, citrom, ginkobiloba, máriatövis mag, a fent említett macskakarom, vörös szőlő magja, töményen, stb. - Mindenféle-fajta és színű zöldség,gyümölcs fogyasztása korlátlan mennyiségben! A hús, és a stressz savasít! A zöldségek, gyümölcsök, a nevetés, lúgosít! A lelki okokat is figyelembe kell venni, mint pl.a szeretet,önszeretet fontossága, kimászni az érzelmi traumából, akarni megoldani a problémát, és erősen hinni a gyógyulásban!!! Egyéb terápiák minden betegség ellen: - pozitív gondolkodás, derű, vidámság - légzésterápia - reflexzóna masszázs - mozgás és még sok más! Lehet választani a gyógymódok között! - Tehát van megoldás, csak jó helyen kell keresni! - Ez egyébként minden betegségre vonatkozik! - A szintetikus gyógyszerek az immunrendszer halálos ellenségei!!! - Amit a kemóval csinálnak, az pusztítás!!! Pont legyengíti az immunrendszert!!! Az "Orvostudomány a feje tetején" c. könyv szépen elmagyarázza a rák természetét. Egyéb irodalom is segítségre lehet, csak keresni kell. Leginkább természetgyógyász területen keressétek! Pl.: Váradi Tibor: Népbetegségek I.; Mária Treben: Gyógyteák, stb. APRÓ KÉRÉS, ennyit megtehetünk minden embertársunkért! Mindenkit kérünk, küldje tovább ezt! Ha csak egy embernek is. Minden rákosra gondolva, emlékezve. Légy egyike az együtt érző 7 százaléknak! A felmérések szerint a megkeresettek 93 %-a NEM küldte tovább. - Hinni sem kell benne. - Csak nem kell restnek lenni a jóra. - NE maradj közömbös! 

Szavazás

Tetszik a weblap? Ha igen szavazz rá?
Nagyon super
Közepesen jó
Megfelel
Jobb is lehetne
Nem tetszik
Asztali nézet