MENÜ

 

A csuda pofa (Székely viccek)

A kisgyerek az apjával a szabadba dolgozik. Farkasordító hideg van, fázik a gyerek keze. Nézi, hogy az apja időnként a tenyerét lehelgeti, s megkérdezi:
- Mit csinál, édesapám?
- A kezem melegítem.
Délidőben elmennek ebédelni, s az apa fújni kezdi a forró levest.
- Miért fújja édesapám?
- Mert forró, s így gyorsabban hűl.
Elcsodálkozik a gyerek:
- Csuda pofája van, édesapám! Ha kell, meleget, ha kell, hát hideget fúj.

 

A gyógyszer (Székely viccek)

 

Házsártos, veszekedős felesége volt az egyik székelynek. Ezt hallván a helybeli patikus üzent neki, hogy van erre egy jó orvossága. Amikor a székely elment hozzá, adjon neki két jókora pofont azzal, hogy ezt adja be a feleségének, ilyen betegségre ez az orvosság.
Amikor legközelebb az asszony korholni kezdte az urát, az pofon vágta, s láss csodát, használt az orvosság: az asszony elcsendesedett.
Amikor legközelebb a székely a gyógyszertárba ment, a patikus megkérdezte, hogy használt-e a gyógyszer.
- Használt bizony! Mihelyt beadtam a asszonynak egy adagot, abban a minutumban jobban lett. A másikra nem is volt szükség. Azt visszahoztam a gyógyszerész úrnak – jól képen teremtette a patikust.

 

Kavics (Székely viccek)

 

- Valami sérti a lábamat – sántikál a székely.
- Tán a kavics – mondja a komája.
Lehúzza a székely a csizmáját, nézegeti de nem lát semmit benne.
Megszólal a komája:
- Biztosan a másikban van.

 

Szamárfül (Székely viccek)

 

Egy városi diák bosszantani akar egy székely atyafit:
- Bátyámuram! A maga fülei napról napra hosszabbak lesznek!
- Hát, bizony, fiam. Kettőnkből ki is telnék egy szamár.

 

Az öreg kapu (Székely viccek)

 

A székely rábámul egy agyonfestett, öreg nőre. A nőt nagyon zavarja a dolog, rászól a góbéra:
- Mit bámul úgy rám, mint borjú az új kapura?
- No hiszen – vág vissza székely -, lehet, hogy én borjú vagyok, hanem a kapu az már nem ú

 

Megfontolt beszéd (Székely viccek)

 

Apa és fia a nagy hidegben háttal állnak a tűznek, és melegednek. Egyszer csak megszólal a fiú:
- Apámuram, mondanék valamit!
- Jól fontold meg, mit akarsz mondani fiam, és csak aztán beszélj!
- Apámuram, mégis mondanék valamit!
- Mindig fontold meg mielőtt megszólalsz, fiam! Inkább hallgass, mintsem hogy butaságot mondjál!
Egyszer csak felugrik az öreg, s csapkodni kezdi a hátát.
- Látja, édesapám, addig-addig fontolgatom, míg egészen kiég a zekéje.

 

Üres kéz (Székely viccek)

 

Fia született a szegény székelynek. Nagy örömében végigszalad a falun mindenkit meghív, jöjjenek el megnézi a gyereket.
- Aztán ha jöttök, csak rúgjátok be a kaput nyugodtan – teszi hozzá.
- Már miért kellene berúgnunk a kaput? – csodálkozik valaki – Nincsen rajta kilincs?
- Hogyne volna. De csak nem fogtok üres kézzel jönni!

 

Búcsúzás (Székely viccek)

 

Bevonul a székely legény katonának. Búcsúzásul egy hatalmas pofont kap az apjától. Aztán mély komolysággal azt mondja az öreg:
- Fiam, ezt soha, senki mástól, semmi körülmények közt el ne tűrd!

 

Székely (Székely viccek)

 

- Na vetkőzzék le!
- De főorvos úr, kérem.
- Mondtam, hogy vetkőzzék le!
- Instállom, én…
- Na, vetkőzzék gyorsan.
A székely levetkőzik, az orvos megvizsgálja. Ránéz:
- Magának, nincsen semmi baja!
- Tudom! Én csak egy szekér fát hoztam.

 

Hajnalodik (Székely viccek)

 

Teljes sötétségben. Megszólal a székely gyerek:
- Édesapám, hajnalodik.
- Honnan tudod, édes fiam?
- Ereszkedik bennem a gáné.

 

Nyelvtudás (Székely viccek)

Az öreg székely elmegy egy nyelvtanfolyamra, héberül szeretne megtanulni. Az oktató megkérdezi:
- Bátyám a maga korában minek nyelveket tanulni?
- Azért, fiam, hogy ha meghalok, és a mennyországba kerülök, mindenkivel szót tudjak érteni.
- És mi lesz, bátyám, ha a pokolra jut?
- Nem baj, fiam, tudok néhány szót románul is!

 

Székely bácsi álmodik (Székely viccek)

 

Az öreg székely felkel reggel, és azt mondja az asszonynak:
- Szépet álmodtam az éjjel!
- És mi volt az? - kérdezi az asszony.
- Bukaresten voltam.
- És mi volt abban olyan szép?
- Hát.. hogy útlevél kellett hozzá.

 

Székely bácsi az orvosnál (Székely viccek)

 

Elmegy a székely bácsika az orvoshoz. A doki meghallgatja a tüdejét, és így szól az öreghez:
- Sóhajtson nagyokat komám!
- Ej, haj...

 

Életlen beretva (Székely viccek)

 

Székely bácsi nagy káromkodva borotválkozik. A gyerek:
- Mi a baj, idesapám?
- Életlen a beretva. Nem viszi a szakállamat!
- Ne mongya mán idesapám, hogy kendnek erösebb a szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most nyitottam ki vele!

 

Székely a bíróságon (Székely viccek)

 

Áll a székely a bíróságon:
- Na, hogy is volt az az eset? - kérdi a bíró.
- Tekintetes bíró úr, az úgy volt, hogy eszem a banánt a bicskámmal.
Eldobom a héját. Gyün a román. Elcsúszik, és zsupsz bele, pont a bicskámba! Oszt még vagy hatszor!

 

Költözés (Székely viccek)

 

Idős székely házaspár üldögél a ház elött. Morfondzik az öreg:
- Te anyjuk! Ha egyikönk meghal, én beköltözök a városba...

 

Székely ebéd (Székely viccek)

 

A székely fia ebédnél:
- Idesanyám nem elég savanyú a káposzta.
- Fiam, hát ez mákostészta.
- Annak elég savanyú.

 

"A te dolgod!" (Székely viccek)

 

A székely nyugodtan pipázik a kapu elött, mikor látja, hogy felesége rohan feléje.
- Uram, a Sára terhes!
- Az az ő dolga - dörmögi a székely.
- De töled van a gyerek!
- Az az én dolgom.
- Uram, viszem a kutyát, és a Tiszába vetem magam!
- A kutya marad, a többi a te dolgod!

 

Székely medvét fog (Székely viccek)

 

Az öreg székely kertjében pipázgat. Kiabálva rohan feléje az unokája.
- Nagyapa, nagyapa! Medve van a háztetőn!
Az öreg szippant egyet a pipájába és így szól:
- No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencerudat.
- Minek ennyi minden, nagyapa?
- Én felmászok a tetőre, a petrencésrúddal lepiszkálom a medvét, te meg ráereszted a kutyát, hogy harapja le nekije a tökét.
- De minek a puska?
Az öreg megint szippant a pipájába, és azt mondja:
- Ha netalántán a medve piszkál le engem, akkor lelövöd a kutyát.

 

Villámcsapás (Székely viccek)

 

A székely paraszt befog a szekérbe, hogy átmegy a szomszéd faluba rokonlágatóba. A felesége is nagyon szeretne vele menni, ezért elkezd rimánkodni:
- Kedves uram, hadd menjek veled én is!
- Nem lehet, asszony!
- Légyszives, ne hagyj itthon, egyedül leszek. Elülök én a saroglyán is.
A paraszt azonban nem enged, egyedül vág neki az útnak. Odakint vihar, majd egy villám belecsap hátul pont a saroglyába. A székely hátrafordul, morfondzik:
- Ej, pedig de szépen kérte

 


El lehet tévedni? (Székely viccek)

Két székely az erdőben:
-Idesapám igaz, hogy ebbe az erdőbe nem lehet eltévedni?
Idesapám? IDESAPÁM!
Barkóba (Székely viccek)

A tudós és a székely utazik a vonaton. Mennek egy ideig, aztán megszólal a tudós:
- Figyeljen ide! Barkobázzunk! De mivel én sokkal okosabb vagyok, ezért ha én nem tudok válaszolni,adok ezer forintot, de ha maga nem tud válaszolni, akkor magának csak száz forintot kell adnia.
A székely belemegy a játékba.
Tudós:
- Afrikai rovar, nagy kék páncélja van.
Székely:
- Nem tudom, itt a százas. Most én jövök. Vízben él, hat lába van, a parton sántít és moty-moty!
Tudós:
- Nem tudom. Itt az ezres. Mi a válasz?
Székely:
- Nem tudom, itt a százas.

Két székely az erdőben (Székely viccek)

-Idesapám igaz, hogy ebbe az erdőbe nem lehet eltévedni?
Idesapám?
IDESAPÁM!

Hogy lehet?! (Székely viccek)

Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár
az ország-világ. Kimegy a bácsihoz a riporter is érdeklődni :
-bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ennyi sok tejet ad?
-Ááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
-???
-Minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdem a Riskát, hogy mi
lesz ma vacsorára? Tej vagy marhahús.

Antenna (Székely viccek)

Öreg székelytől kérdezi az unokája:
- Öregapám, látott már antennát?
- Hát láttam is, meg ettem is.
- De hát az fémből van.
- Akkor csak láttam.

Székely bácsi válik (Székely viccek)

Székely bácsi a falu bíróságán, el akar válni a feleségétől.
Kérdezi a bíró:
- Mért akar elválni a feleségétől, Pista bácsi?
- Mert megcsalt a szomszéd gazdával.
- És maga, Pista bácsi, még sosem csalta meg a feleségét?
- Hát dehogynem.
- De hát akkor mért akar elválni, hiszen maga se jobb az asszonynál?
- Ejj, maga nem ért engem, bíró úr! Ha én a csizmámmal belelépek a tehénszarba, csak lemosom, és ugyanolyan lesz, mint vót. De ha a tehén jön és beleszarik a csizmámba, hát azt a csizmát maga se venné többet fel!

Sonka (Székely viccek)

Egy székely asszony magyarországi látogatásról két sonkát akar átcsempészni a határon,s a kocsiülés alá dugja. kérdi töle a vámos:
- Van valami elvámolni valója?
- Van két sonkám.
- Hol?
- Rajta ülök...
- Akkor jó - nevet a vámos. - Tovább mehet...

Ebéd (Székely viccek)

Azt mondja a székely asszony az ebédnél a fiának:
- Ne csak a húst edd, a káposztát is, az éppoly jó!
- Nem hiszem azt, édesanyám... Ha éppoly jó volna, a kutyák már a kertben megették volna.

Vonaton (Székely viccek)

Utazik a székely bácsi a vonaton. Beül a fölkébe egy úri dáma. Kis idő múlva, az öreg fintorgatja az orrát, mire a dáma
- Nem tetszik a parfümöm, kedves uram? Ez eredeti Chat Noir, Párizsból.
Kis idő múlva, a dáma is fintorgatja az orrát, mire az öreg székely:
- Na mi van nagysá, nem tetszik a parfümöm? Ez eredeti gránátpaszuly, én ültettem!

Riport (Székely viccek)

Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le falura, hogy riportot készítsen kisiskolások részére.
- Kérem mondja el egy napját!
- Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek egy fél oldal szalonnát. megiszok rá 4-5 pálinkát...
- Na de bátyám, ezt így nem lehet, mondja inkább hogy könyvet olvas.
- Jól van fiam. Tehát felkelek reggel, megeszek egy fél oldal szalonnát. Elolvasok 4-5 könyvet, aztán addig dolgozok kinn a szántón, amíg olyannyira megnő a tudásszomjam, hogy 5-6 könyvet ismét el kell olvasnom. Bele is szédülök a sok olvasásba, ezért lefekszem, pihenek egyet. Mikor felébredek, megeszek egy jó nagy darab csülköt 1 vekni kenyérrel. Ebéd után elmegyek a könyvtárba. A Pista már rendszerint ott vár. Együtt elolvasunk vagy 12-t, egészen addig, amíg a könyvtár bezár. Utána meg átmegyünk a Józsihoz.
- Miért? A Józsinál mi van?
- Nyomda...

 

Tehén (Székely viccek)

Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár ország-világ. Kimegy a bácsihoz egy riporter is érdeklődni:
- Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ilyen sok tejet ad?
- Ááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
- ???
- Minden reggel kimegyek az istállóba, megsimogatom a Riskát, és megkérdem tőle, hogy "Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy marhasült?"

 

Állatorvos (Székely viccek)

 

Az öreg székelynek megbetegszik a tehene, és kihívja az állatorvost. Az orvos fölírja a receptet, amivel az öreg bemegy a városba, majd amikor visszaér azt mondja a feleségének:
- Te, asszony! Kóstold meg már ezt a gyógyszert, nehogy valami baja legyen a tehénnek!

 

Segítség (Székely viccek)

 

Apa és fia vágják a fát a hegyekben. Egyszer megszólal az öreg.
- Fiam, menj már le a faluba és kérdezd meg az öregeket, milyen telünk lesz!
A fiú lemegy, fél nap múlva visszajön.
- Apám, azt mondták az öregek, kemény telünk lesz.
- No, akkor vágjuk tovább, fiam.
Két napig még vágják a fát, megint megszólal az öreg.
- Fiam, menj le a faluba és kérdezd meg az öregeket, milyen telünk lesz!
A gyerek lemegy, fél nap múlva visszajön és mondja:
- Apám, azt mondták az öregek, hogy nagyon kemény telünk lesz.
- No, akkor vágjuk tovább, fiam!
Három napig vágják a fát, az öreg megint...
- Fiam.... és kérdezd meg mire alapozzák a feltevésüket!
A gyerek visszajön megint fél nap múlva és mondja.
- Azt mondták az öregek, ha a székelyek ilyenkor még vágják a fát a hegyekben biztos kemény telünk lesz.

 

Kemény tél (Székely viccek)

 

Apa és fia vágják a fát a hegyekben. Egyszer megszólal az öreg.
- Fiam, menj már le a faluba és kérdezd meg az öregeket, milyen telünk lesz!
A fiú lemegy, fél nap múlva visszajön.
- Apám, azt mondták az öregek, kemény telünk lesz.
- No, akkor vágjuk tovább, fiam.
Két napig még vágják a fát, megint megszólal az öreg.
- Fiam, menj le a faluba és kérdezd meg az öregeket, milyen telünk lesz!
A gyerek lemegy, fél nap múlva visszajön és mondja:
- Apám, azt mondták az öregek, hogy nagyon kemény telünk lesz.
- No, akkor vágjuk tovább, fiam!
Három napig vágják a fát, az öreg megint...
- Fiam.... és kérdezd meg mire alapozzák a feltevésüket!
A gyerek visszajön megint fél nap múlva és mondja.
- Azt mondták az öregek, ha a székelyek ilyenkor még vágják a fát a hegyekben biztos kemény telünk lesz.

 

Kutyák (Székely viccek)

 

Egy kis székely faluban eltéved egy idegen, nem találja a vasútállomást. Látja, hogy az egyik gazda az udvaron ácsorog, hát megszólítja:
- Mondja, merre van a vasútállomás?
- Itt van mögöttünk két utcával. Átvághat a kertemen, akkor hamarabb odaér.
- Mit gondol, elérem még a 6.20-as gyorsvonatot?
- Hát, ha kiengedem a kutyákat, akkor biztos.

 

Nyelvtan órán (Székely viccek)

 

A székely gyerekek az iskolában a kijelentő és a felszólító módot tanulják. A tanító példát mond:
- Van egy kijelentő mondat: "A szekér elindul.". Áron, hogy lesz ebből felszólító mondat?
- Gyű, te!

 

Beszélgetés (Székely viccek)

 

Két székely találkozik az erdőben.
- Adjon Isten!
- Adjon Isten!
Leülnek egy kidőlt fára. Miközben ott üldögélnek, elkezd esni az eső.
- Megeredt.
- Meg.
Jó negyedóra múlva arra siet az erdész, felhajtott gallérral, döbbenten áll meg a két székely előtt.
- Maguk meg mit csinálnak itt ebben a szakadó esőben?
- Beszégetünk!

 

Nagyerdő (Székely viccek)

 

Fiatal újságíró utazik Székelyföldre, interjúra. Kérdezi is az öreg székelyt:
- Bátyám! Tudna egy történetet mesélni?
- Persze fiam! Ecce eltűnt a szomszéd felesége a Nagyerdőbe.
- És? Mi történt?-kérdi az újságíró
- Mi férfiak összegyűltünk a falu főterén, fogtunk egy üveg pálinkát, oszt
megkerestük.
- És meglett? - kérdi az újságíró
- Meg fiam. Megittuk az üveg pálinkát, és mindannyian a magunkévá tettük.
- Hát ez nagyon vidám történet! Van valami más is?
- Persze fiam! Ecce eltűnt a szomszéd birkája a Nagyerdőbe.
- És? Mi történt?-kérdi az újságíró
- Mi férfiak összegyűltünk a falu főterén, fogtunk egy üveg pálinkát, oszt
megkerestük.
- És meglett?-kérdi az újságíró
- Meg fiam. Megittuk az üveg pálinkát és mindannyian a magunkévá tettük.
- Hát, ez egy kicsit morbid történet! Van valami szomorú is?
- Van fiam! Ecce én is eltűntem a Nagyerdőbe...

 

Mit fogunk be? (Székely viccek)

 

Leitta magát a székely és szerencsétlenségére éppen a hatósági közegbe kellett belekötnie. S ha már neki kezdett, kiöntötte mindazt, ami a begyében volt. Letartóztatják, eljárás indul ellene, aztán csodák csodája, fölmenti a bíróság. Megy haza a székely boldogan. Mindent rendben talál otthon, csak a kedvenc két kis ökre hiányzik az istállóból.
- Hol vannak? - vonja kérdőre az asszonyt.
- Kellett a pénz, hogy kendet kiszabadítsam.
- Hát aztán most majd mit fogunk be?
- A szánkat, édes uram, a szánkat.

 

Székely élete (Székely viccek)

 

A halál kopogtat a székely ajtaján. Kijön a székely.
- Székely, az életedért jöttem!
A székely beszól a szobába:
- Életem, téged keresnek!

 

 

Sampon (Szőke nős viccek)

Két szőke nő beszélget:
- Te meg mit csinálsz?
- Hajat mosok.
- Víz nélkül?!
- Hát az van a samponra írva hogy száraz hajra!

 

Érthetelen?! (Szőke nős viccek)

 

A szőke nő meséli a szőke barátnőjének:
-Képzeld meghúztak az autós vizsgán...
-Hát ez hogy lehetséges?
-Behajtottunk egy körforgalomba és ki volt rakva egy 30-as tábla.Én ahogy kell körbe is mentem harmincszor...
-És ezért meghúztak ?!

 

Óvatosság (Szőke nős viccek)

 

- Miért rak a szőke nő sapkát és sálat a számítógépre?
- ???
- Hogy el ne kapjon valamilyen vírust...

 

Bélyeg?! (Szőke nős viccek)

 

Szőke nő a nőgyógyásznál:
- Doktor úr, nekem ott alul mindig bélyegek potyognak ki.
Mire az orvos:
- De hát az nem lehet. Vetkőzzön! Alaposabban megnézem. Vizsgálja, egyszer csak elkezd röhögni.
- Na de doktor úr! Mit nevet? - Drága hölgyem, ezek nem bélyegek, ezek a matricák a banánról.


 

Benzinkút (Szőke nős viccek)

 

A szőke nő odamegy a benzinkutashoz és így szól:
- Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig!
Mire a benzinkutas:
- Túl messze van, álljon közelebb!
Erre a szőke nő odasimul teljesen a benzinkutashoz.
- Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig!

 

Busz (Szőke nős viccek)

 

Szőke nő egy szórakozóhelyen egy sráccal beszélget:
- Te milyen kocsival jöttél?
- Busszal jöttem.
- Van egy buszod?

 

Teszt (Szőke nős viccek)

 

Két szőke beszélget:
- Ma voltam terhességi teszten.
- És nehezek voltak a kérdések?

 

Körforgalom (Szőke nős viccek)

 

Két szőke nő beszélget:
- Képzeld tegnap vizsgám volt autóvezetésből, és meghúztak.
- Hogy-hogy???
- Bementem a körforgalomba, ki volt írva hogy 30. Hát én körbe is mentem
30-szor, mégis meghúztak.
- Nem lehet hogy elszámoltad?!?!!

 

Csernusnál (Szőke nős viccek)

 

Szőke nő dr. Csernusnál.
- Doktor úr, engem mindenki ostobának tart.
- Értem a problémáját. mondjon el szépen, lassan mindent az elejétől. -
Dok-tor úr, en-gem min-den-ki os-to-bá-nak tart ...

 

Súgó (Szőke nős viccek)

 

-Miért van a szőke nő ágya felett egy „A” betű?
-Hogy szeretkezés közben el ne felejtse a szöveget.

 

 

Nemde? (Szőke nős viccek)

A szőke nő szülés után odafordul a szülészhez:
-Fiú?
-Nem.
-Hanem?

 

Nehézség (Szőke nős viccek)

 

−Melyik a hat legnehezebb év egy szőke nő életében?
−A harmadik osztály.

 

Az érem két oldala (Szőke nős viccek)

 

A szőke nő már négy órája nézeget egy darab papírlapot a lépcsőházban a postaládája előtt.
−Mi van rajta? – kérdi az egyik lakó.
A szöszi megmutatja a lapot. Ez áll mindkét oldalán:
−Fordíts!

 

Mozgólépcső (Szőke nős viccek)

 

Két szőke nő beszélget azelőző napi áramszünetről.
Egyik: - Képzeld, tegnap órákra beragadtam a liftbe!
Másik:-AAAAAAAAZ semmi, én 8 órát álltam amozgólépcsőn!!!

 

AIDS (Szőke nős viccek)

 

Szőke nő szexelni készül a partnerével.
A férfi éppen belekezdene, amikor megszólal a szöszi:
- Figyu, használjunk lécci óvszert, nem szeretném még egyszer elkapni az AIDS-et.

 

Szőke nő (Szőke nős viccek)

 

A szőke nő odamegy a benzinkutashoz és így szól:
- Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig!
Mire a benzinkutas:
- Túl messze van, álljon közelebb!
Erre a szőke nő odasimul teljesen a benzinkutashoz.
- Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig!

 

Szőke nő a hullaházban (Szőke nős viccek)

 

Szőke nő a hullaházban:
- Nos, asszonyom, felismeri a holttestet?
- Hát, nem is tudom, talán ha a hangját is hallhatnám...

 

Szőke agy (Szőke nős viccek)

 

A szőke nőhöz egy veszekedés hevében így szól a barátja:
- Neked biztos vákuum van a fejedben!
A nő gondolkodik egy kicsit, majd gúnyosan így válaszol:
- Hah, az még mindig jobb, mintha semmi sem lenne benne!

 

Szőke nő a benzinkútnál (Szőke nős viccek)

 

A szőke nő bemegy a benzinkútra. Odamegy hozzá a kutas és megkérdezi:
- 95-ös vagy 98-as benzint tankoljak?
- Miért idei nincs?

 

Szőke nő (Szőke nős viccek)

 

Két szőke nő beszélget a Hősök terén az egyik vezér szobra előtt :
- Milyen jó pasi! És oda is van írva, hogy 975-1023. Csak nem írták ki,
hogy Pannon, Vodafone vagy T-Mobil!

 

 

Menü

Hírek

  • Fontos közlemény!
    2011-04-05 15:47:25

    Figyelem!!!Az itt leírtakkal teljesen egyetértek, ezért közzéteszem! Olvassátok el, adjátok át a honlap címét mások is tudjanak róla!! Ha Te is egyet értessz, megteszed és tovább adod! Köszönöm! A HÍR: Bükkszentkeresztről Gyuri bácsi a füves ember és Dr. Dávid Tamás professzor, a Magyarok Házából ill. Lébényből üzeni tisztelettel: Emberek! Ébresztő!! Gyógyítható a rák!!! Mindig is gyógyítható volt! Az immunrendszer gyors tuningolásával, - macskakarom és más gyógynövényekkel, - vitaminokkal, vörös szőlő maggal, más antioxidánsokkal, kezdeti stádiumban tökéletesen GYÓGYÍTHATÓ A RÁK! Megelőzésre, az immunrendszer erősítésére törekedjetek!!! - Első legyen a méregtelenítés, béltisztítás, és a savtalanítás!!! Néhány tipp: - Jól felszívódó cink, kalcium, szelén, fagyöngy, vérehulló fecskefű+körömvirág, gyermekláncfű, tengeri algák, citrom, ginkobiloba, máriatövis mag, a fent említett macskakarom, vörös szőlő magja, töményen, stb. - Mindenféle-fajta és színű zöldség,gyümölcs fogyasztása korlátlan mennyiségben! A hús, és a stressz savasít! A zöldségek, gyümölcsök, a nevetés, lúgosít! A lelki okokat is figyelembe kell venni, mint pl.a szeretet,önszeretet fontossága, kimászni az érzelmi traumából, akarni megoldani a problémát, és erősen hinni a gyógyulásban!!! Egyéb terápiák minden betegség ellen: - pozitív gondolkodás, derű, vidámság - légzésterápia - reflexzóna masszázs - mozgás és még sok más! Lehet választani a gyógymódok között! - Tehát van megoldás, csak jó helyen kell keresni! - Ez egyébként minden betegségre vonatkozik! - A szintetikus gyógyszerek az immunrendszer halálos ellenségei!!! - Amit a kemóval csinálnak, az pusztítás!!! Pont legyengíti az immunrendszert!!! Az "Orvostudomány a feje tetején" c. könyv szépen elmagyarázza a rák természetét. Egyéb irodalom is segítségre lehet, csak keresni kell. Leginkább természetgyógyász területen keressétek! Pl.: Váradi Tibor: Népbetegségek I.; Mária Treben: Gyógyteák, stb. APRÓ KÉRÉS, ennyit megtehetünk minden embertársunkért! Mindenkit kérünk, küldje tovább ezt! Ha csak egy embernek is. Minden rákosra gondolva, emlékezve. Légy egyike az együtt érző 7 százaléknak! A felmérések szerint a megkeresettek 93 %-a NEM küldte tovább. - Hinni sem kell benne. - Csak nem kell restnek lenni a jóra. - NE maradj közömbös! 

Szavazás

Tetszik a weblap? Ha igen szavazz rá?
Nagyon super
Közepesen jó
Megfelel
Jobb is lehetne
Nem tetszik
Asztali nézet